woensdag 23 mei 2018

Interactive Wednesday: Pop Up Card

Hello everyone!! This blogpost is made with Newton's Nook Design products. Not only me but also a lot of my friends are moving too. I thought to make an interactive card for one of them.             * Dag iedereen!! Deze blogpost is gemaakt met Newton's Nook Design-producten. Niet alleen ik, maar ook veel van mijn vrienden gaan verhuizen. Ik vond het leuk om een ​​interactieve kaart te maken voor één van hen.


I created a card based on the same dies from previous interactie post (here is the link for that card). When I'm living in our new house I will show you how to create a card like this.             * Ik heb een kaart gemaakt op basis van dezelfde snijmall van de vorige interactieve post (hier is de link naar die kaart). Wanneer ik in ons nieuwe huis woon, zal ik je laten zien hoe je deze kaart kan maken. 


You can send it flat, but when it arrives to my friend she can pull the tag and see the hidden message.             * Je kunt het plat verzenden, maar als het bij mijn vriendin aankomt, kan ze aan de tag trekken en het verborgen bericht zien.


That was it for today, see you next time!             * Dat was het dan  alweer, tot de volgende keer!


http://www.newtonsnookdesigns.com/birthday-essentials/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/

maandag 21 mei 2018

The Best Mom In The World

Hello there! Previous weekend we did celebrated our lovely mother's, so I thought it would be proper to share a second mother's day card that I created for my mother in law with Els Brigé products.             * Hallo daar! Vorig weekend vierden we onze lieve moeders, dus ik dacht dat het gepast zou zijn om een tweede moederdagkaart, die ik voor mijn schoonmoeder had gemaakt, te tonen gemaakt met stempels en snijmallen van Els Brigé.


The background was created with some distress ink and a stencil. The heart is the focus on the card. The “Bedankt” and “Mama” Stamp set are prefect to use together (the text says “You are the best Mother” in Dutch). I love to put the big mother word on top of foam.             * De achtergrond is gemaakt met enkele distress-inkts en een stencil. Het hartje is de focus op de kaart. De Stempel set "Bedankt" en "Mama" zijn prefect om samen te gebruiken. Ik hou ervan om het grote woord moeder op schuim te leggen.


The inside reveals the rest of the sentiment (you will read “Have a lovely Mother’s day from the deepest of my heart” in Dutch). The sets are just perfect to send a wonderful message to our moms.             * De binnenkant onthult de rest van de boodschap. Beide set passen gewoon perfect om een leuke boodschap naar onze moeders te sturen.Also for this card I created a tag that I can add to a flower bouquet.             * Ook voor deze kaart heb ik een tag gemaakt die ik kan toevoegen aan een bloemboeket.
 

Thanks for visiting my blog. I hope you like the project. See you a next time with more inspiration.             * Bedankt om mijn blog te bezoeken. Ik hoop dat je het project leuk vond. Tot de volgende keer met meer inspiratie.

https://www.elsbrige.com/shop/mama-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679

donderdag 17 mei 2018

NND Release: Day 4

Welcome at our last release day from Newton’s Nook Design.  This blogpost is acctually split in two, because we have two new sets today and I have a ton cards to show!             * Welkom op onze laatste releasedag van Newton's Nook Design. Deze blogpost is in tweeën gesplitst, want we hebben vandaag twee nieuwe sets en ik heb een hoop kaartjes om te tonen!The first part of this post focus on the “Newton Loves Boxes” stamp and coordinating dies.             * Het eerste deel van deze post concentreert zich op de "Newton Loves Boxes" stempel en coördinerende snijmall set.

This stamp set couldn’t come earlier; A lot of the design team members are moving, including me. Yesterday my boyfriend and I got the key to our new home (YAY). It’s the first time we buy a house, so it’s a pretty big deal for us. We both want to introduce ourselves to the new neigthbours with a card and some information.             * Deze stempel set kon niet eerder komen; veel van de leden van het ontwerpteam gaan verhuizen, inclusief mezelf. Gisteren kregen mijn vriend en ik de sleutel voor ons nieuwe huis (YAY). Het is de eerste keer dat we allebei een huis hebben gekocht, dus het is een vrij grote spektakel voor ons. We willen ons beiden voorstellen aan de buren met een kaartje.


The background is made on an embossed background in a pretty scalloped frame from the new “Framework” die set. Each time I used a stencil with embossing paste, distress ink and a "Land Border" die as background (see below for a more detailed supplies list).             * De achtergrond is gemaakt met reliëf in een mooi geschulpte frame van de nieuwe "Framework"stans. Telkens gebruikte ik een stencil met embossing paste, distress inkt en een "Land Border" snijmall voor de achtergrond (zie hieronder voor een meer gedetailleerde benodigdhedenlijst).


For each card there is a different cat with a box image. Although the sentiments are just awesome I just use the same text over and over again.             * Voor elke kaart is er een andere kat met een doos. Hoewel de tekstjes geweldig zijn, gebruikte ik steeds dezelfde stempel.


 The second part of this blogpost is all about this fabulous donut stamp set;  “Newton Donut”.             * Het tweede deel van deze blogpost gaat helemaal over deze fantastische donutstempelset; "Newton Donut".

I love this stamp set so much! Newton in a donut can it even be cuter? Below you have a better view on this set:             * Ik hou zo veel van deze stempel set! Newton in een donut; kan het nog leuker zijn? Hieronder heb je een beter zicht op deze set:
On this card I used the “Frames & flags” die set as base for my card. The background was created with white embossing powder and oxide inks. As the rest of todays images, I colored them with my Copic Markers. Glossy accents and white “Nuvo Crystal Drops” where used for the topping from the donut. The shine really makes the donut so yummy!!             * Hier gebruikte ik de "Frames & Flags" die de basis van mijn kaart zijn. De achtergrond is gemaakt met witte embossingpoeder en oxide-inkten. Zoals de rest van de kaartjes werden de afbeeldingen vandaag ingekleurd met mijn Copic Markers. Glossy accents en witte "Nuvo Crystal Drops" werden gebruikt voor de topping van de donut. De glans zorgt ervoor dat de donut er echt zo lekker uitziet!!


The finishing touch on this card is an action wobbler.             * De finishing touch op deze kaart is een action-wobbler.


Thank you so much for all of the excitement and kind words written down in your comments, it really puts a big smile on my face!             * Heel erg bedankt voor alle opwindende en vriendelijke woorden die jullie in de berichtjes schreven, het geeft echt een grote glimlach op mijn gezicht!


Would you like to win one of these Stamp Sets? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 17th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, May18th.                * Wil je één van deze stempel sets winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 18 mei 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 18 mei bekend gemaakt op de NND blogpost. 
           
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:

Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana


http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-antics/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-antics-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/tumbling-hearts-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/
  
  http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-anything-goes-49/    http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=11582