woensdag 26 oktober 2016

Let's celebrate It's Almost Christmas

Hello, welcome back to my blog! Today we are taking a closer look at another Christmas card made with Whimsy Stamps products. This Christmas card was inspired by autumn colors.                  * Hallo, welkom terug in mijn blog! Vandaag nemen we een kijkje op nog een andere kerstkaart gemaakt met Whimsy Stamps producten. Deze Kerstkaart werd ge├»nspireerd door herfstkleuren.

 
First I painted the background (made with stamps) with brown distress ink. Further I had cut the center pieces. As you can see some stamps (like the Big Balloon Celebrations) can be used in other contexts. Below you can see the card in detail.                  * Eerste schilderde ik de achtergrond (gemaakt met stempels) met bruine distress inkt. Verder sneed ik de centrale stukken uit. Sommige stempels kunnen gebruikt worden in een andere context (zoals de Big Balloon Celebrations). Hieronder zie je de kaart in detail.


Thanks again for all the comments!! Unfortunately I don't have the time to comment on each one of them, but I really appreciate them. I want to thank to thank you!!! ps. See you on Friday with a Halloween hop!                  * Nogmaals bedankt voor alle berichtjes!! Helaas heb ik niet de tijd om te reageren op ale berichtjes, maar ik waardeer ze enorm. Ik wil je erg bedanken!!! ps. Tot ziens op vrijdag met een Halloween hop!
https://whimsystamps.com/products/new-autumn-blessings-dies https://whimsystamps.com/products/new-autumn-blessings https://whimsystamps.com/products/new-big-balloon-celebrations-die-sethttps://whimsystamps.com/products/new-big-balloon-celebrations https://whimsystamps.com/products/new-joyous-holiday

maandag 24 oktober 2016

Airbrushing for beginners

Hello creative folks! Here I am again with a super fun Copic Marker tutorial made for Colourstock. A few weeks ago I bought a "Copic ABS 2" package. It sounds quite technical, but it is simply a starters kit / tool that allows you put your Copic Markers on paper with air. It is also called "Airbrushing". Below it will be soon clear what I mean:                  * Hallo creatievelingen! Hier ben ik weer met een super leuke Copic Marker tutorial gemaakt voor Colourstock. Enkele weken geleden kocht ik een "Copic ABS 2" pakket. Het klinkt heel technisch, maar het is simpelweg een starters kit/tool waarmee je met lucht je Copic Markers kan aanbrengen op papier. Het word ook wel "Airbrushen" genoemd. Hieronder zal al snel duidelijk worden wat ik hiermee bedoel:


Before I started, I prepared the following:                  * Alvorens ik startte, bereide ik het volgende voor:
1. For me it seemed fine to apply the color around an image. Therefore, I stamped first image on my card base, then also on a 'post it' (the back of this 'post it' is completely sticky). The stamp on the 'post it' was cut out and taped on the image on the card base.                  * 1.Voor mij leek het fijn om rond een afbeelding de kleur aan te brengen. Daarom stempelde ik eerst mijn afbeelding op mijn kaartbase, vervolgens ook op een 'post it' (de achterkant van deze post it heeft een volledige kleverige coat). De stempel op de post it sneed ik uit en kleefde ik over mijn afbeelding in mijn rechthoek.

2. Take the upper part ("Air Grip") and secure it on the "Air Can". Then take a Copic Sketch Marker and use the thick Marker point. Make sure you get the point straight into the slot with the longest part of the point pointing at the top. This kit also comes with a handy instruction sheet so go ahead and take it if my explanation isn't so clear.                  * 2. Neem het bovenstuk ("Air Grip") en bevestig dit op de je luchtblik ("Air Can"). Vervolgens neem je een Copic Sketch Marker en gebruik je de dikke stift punt. Let op dat je de punt rechtop in de gleuf schuift liefst met de langste zijn bovenaan. Deze kit komt ook met een handig instructieblaadje voor moest mijn uitleg niet duidelijk zijn.


3. After the small preparations it's time to color. I started my lightest color "RV25". Roughly I held my hand a 10 to 13 cm of my paper. TIP: Try it the first time on a test paper.                  * 3. Na de kleine voorbereidingen is het tijd om te kleuren. Ik begon met mijn lichtste kleur "RV25". Ruw geschat hield ik mijn hand een 10 ├á 13 cm van mijn blad. TIP: Probeer het eerst even uit op een testpapiertje

4. I then colored further using the darker colors "RV17" and "R39".                  * 4. Vervolgens ging ik steeds donkere kleuren gebruikten "RV17" en "R39".


5. Continue spraying until you are satisfied with your result. As you can see in my picture the colors are much more intense than the picture of the previous step.                  * 5. Blijf spuiten tot je tevreden bent van je resultaat. Zoals je ziet, is mijn plaatje veel intenser ingekleurd dan de foto van de vorige stap.

6. As a last step you pull the 'post it' off your image. Nothing is so exciting to see if your end result.                  * 6. Als allerlaatste stap trek je de post it van je afbeelding. Niets is zo spannend als je eindresultaat te kunnen bekijken.

Below you can see the full image:                  * Hieronder zie je de volledige afbeelding:


This post was also the first time I applied this technique. I think it will give the card really super nice effect!! Hopefully you liked it too. In a few weeks you will see how I color this Christmas princess.                  * Deze post was meteen ook de eerste keer dat ik deze techniek toepaste. Ik vond het echt super fijn!! Hopelijk vonden jullie dat ook. In een paar weken zien jullie hoe ik de  dit lief kerstprinsesje inkleur. 

vrijdag 21 oktober 2016

Sunny Christmas Card

Hi there and welcome back to my blog. I got a Christmas card for you today with a lot Whimsy Stamps products.                  * Hallo en welkom terug op mijn blog. Ik heb een kerstkaart voor jullie kaar staan vandaag met een heleboel Whimsy Stamps producten.


I really loved to use the Christmas stamps with some summer items (the oranges). Don't you think that it's a perfect Christmas table?                  * Ik heb vond het echt leuk om de Kerst stempel te gebruiken met een aantal zomer items (de sinaasappels). Denk je niet dat het een perfecte kersttafel?


Thank you for watching on my blog!                  * Bedankt om te kijken naar mijn blog!
https://whimsystamps.com/products/new-card-builder-many-thanks-die-set https://whimsystamps.com/products/new-card-builder-many-thanks-die-set https://whimsystamps.com/search?page=2&q=nina+marie https://whimsystamps.com/products/new-squeezed https://whimsystamps.com/products/new-holiday-sweet-treats-die-set https://whimsystamps.com/products/new-holiday-sweet-treats https://whimsystamps.com/products/new-its-a-party-enamel-dots