woensdag 29 maart 2017

My Brother Will Be 31

Hi friends! My brother celebrates his birthday this Saturday of course I had to make a nice card for him. That's why I share a card featuring a few Whimsy Stamps products.               * Hallo vrienden! Mijn broer viert zijn verjaardag deze zaterdag natuurlijk moest ik een leuk kaartje maken voor hem. Daarom maakte ik een kaart met een paar Whimsy Stamps producten.


The main thing I like to show is the letter and number dies. They are so fun to make the card a little bit more personal. To give the card a little extra celebration feeling I attached some mini banners between enamel dots.               * Het belangrijkste wat ik graag laten zien zijn de letter en nummer snijmallen. Ze zijn zo leuk om de kaart een beetje meer persoonlijk te maken. Om de kaart verder een feestelijke indruk te geven hechte ik enkele mini banner die ik tussen twee stippen kleef.


What do you think about personalizing your cards and how do you do that?               * Wat denk jij van het personaliseren van je kaarten en hoe doe jij dat?

https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/baby-animals-die-set https://whimsystamps.com/products/baby-animals https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/shaker-builder-sweetest-birthday https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/brush-script-numbers-die-set https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/brush-script-uppercase-alphabet-dies https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/new-brush-script-lowercase-alphabet-dies https://whimsystamps.com/collections/whimsy-craft-supplies/products/new-its-a-party-enamel-dots

zondag 26 maart 2017

Spring Coffee Lovers Blog hop

Hi all!! Now it's time to participate in the "Spring Coffee Lovers Blog hop". It's a super fun craft event where all bloggers show of their coffee or thee creations. Below I show you a little thank you gift in a coffee mug made with Newton's Nook Design items. NND is also sponsoring the hop, so be sure to check that out!               * Hallo Allemaal!! Nu is het tijd om deel te nemen voor de "Lente Coffee Lovers Blog hop". Het is een super leuk creatief evenement waar alle bloggers hun koffie of thee creaties tonen. Hieronder zal ik je laat ik jullie een dankjewel-kadootje in een koffiebeker zien, gemaakt met de Newton's Nook Design items. NND is ook sponsor van de hop, dus zorg ervoor datje het zeker eens bekijkt!


When I drink ice coffee I always keep the mug and wash it very good (doesn't happen too much, because that's a calorie bomb lol). I think it's just perfect to use it as gift packaging. As you can see I made a tag and attached a spoon with a pretty bow on top. In the mug is some sugar and coffee. The lid is also decorated as you can see below.               * Als ik ijskoffie drinken hou ik altijd de beker bij en was deze zeer goed (zoveel drink ik dat niet, want het is echt een hele calorie bom lol). Ik vind dat het gewoon perfect om te gebruiken als geschenkverpakking. Zoals je kunt zien heb ik een tag gedecoreerd en een lepel hieraan gehangen met een mooie strik. In de beker stopte ik suiker en koffie. Het deksel is ook versierd zoals je hieronder kan zien.


Normally I was planning to show you a video from the NND release. That will be delayed with a post next week, still I hope you enjoyed this post! Enjoy your weekend               * Normaal gesproken was ik van plan om jullie een video te laten zien van een van de NND release. Dat zal worden uitgesteld met een post ergens volgende week, toch hoop ik dat je genoot van deze post! Prettig weekend.


vrijdag 24 maart 2017

Pop-Up Card

Hello everyone, It's the last day of the work week so let's get started for the weekend with a super fun interactive card. This card is made for Newton's Nook Design, so if you want to what Jennifer has to say about this card hop on over to their blog.               * Hallo allemaal, het is de laatste dag van de werkweek dus laten we het weekend opstarten met een super leuke interactieve kaart. Deze kaart is gemaakt voor Newton's Nook Design, dus als je wilt weten wat Jennifer te zeggen heeft over deze kaart neem dan ook is een kijkje op hun blog.


The outside looks quite normal, till you open the card. I used a lot of different stamp set together to make a cute scene (see below if you want to know specifics).               * De buitenkant ziet er heel normaal uit, totdat je de kaart opent. Ik gebruikte veel verschillende stempels (zie hieronder als je het meer specifiek wil weten) te samen om een leuke scène te maken.It's super dimensionel, but you wouldn't tell if the card is closed.               * Het kaartje is super dimensionel, maar je zou het niet zeggen wanneer de kaart toe is.


It was the first and for sure not the last time to make a pop-up card. I really had fun making it and going to love it to send this out to cheer someone up.               * Het was de eerste en zeker niet de laatste keer om een pop-up kaart te maken. Ik vond het echt leuk om dit te maken en ga het fantastisch vinden om dit uit te sturen om iemand op te vrolijken.

http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-rainy-day/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-rainy-day-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pug-hugs/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pug-hugs-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-london/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-london-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-happy-mail/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-happy-mail-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/