woensdag 19 juli 2017

Stamping a Box

Hello everyone, this is my first personal blog post for StampAnniething (woop woop). Today I want to show you how to get a stamp from one side to the other side of a box. For this project you need a misti tool or something like that.                * Hallo iedereen, dit is mijn eerste persoonlijke blogpost voor StampAnniething (woop woop). Vandaag wil ik je laten zien hoe je een stempel van de ene kant naar de andere kant van een doos kunt laten doorvloeien. Voor dit project heb je een misti tool nodig of zoiets gelijkaardig.


1. First stamp your stamp-print but remember to cover all fold lines with post it notes.                * 1. Eerst stempel je de afdruk, maar vergeet niet alle vouwlijnen te bedekken met post it notes.
2. Then put your transparency on the exact spot of your stamp-print (I'm talking about the transparency from the stamp packaging with the print on) and use the magnet to put it down.                * Leg vervolgens je transparantie op de precies dezelfde plaats dan je stempel afruk (ik spreek over de transparantie van de stempelverpakking met de afdruk op) en gebruik de magneet om het te bevestigen.
3. After step two we put the post it notes again where the image stops/fold lines are. You can also put everything aside.                * 3. Na stap twee plaatsen we de de post it notes waar de afbeelding stopt / de vouwlenen zijn. Je kan vervolgens terug alles opzij leggen.


4. Turn your box on the side you want the image go further. Put the transparency with the post it notes on int. Match the post it notes perfectly with the sides of your box.                * 4. Draai je doos om, naar de zijkant waar je de afbeelding wilt laten doorlopen. Leg de transparantie met de post it notes erop. Plaats de transparant zodat je post it notes perrfect matchen met de zijkanten en vouwlijnen van je doos.
5. Match your stamp with image on the transparency and place it on the "top flap" of your tool.                * 5. Leg vervolgens je stempel gelijk met de afruk van je transparantie en plaats deze op de "bovenste flap" van je misti.
6. Take the transparency away and stamp on.                * 6. Neem de transparantie weg en stempelen maar.

This is how it looks when you put the box together.                * Zo ziet het eruit als je de doos maakt.

Of course the box also needs a perfect sentiment.                 * Natuurlijk heeft de doos ook een perfecte boodschap nodig.


I really like the final result. Hopefully you thought it was interesting, see you later!
                * Ik hou echt van het eindresultaat. Hopelijk vond je het interessant, tot de volgende keer!http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/

maandag 17 juli 2017

First Christmas Card

Hello and yes, it's not snowing yet and I got already a Christmas card for you made with the Els Brige stamps.                * Hallo & ja, we zijn bijlange nog niet toe aan kerstmis en toch toon ik jullie al een winterskaartje gemaakt met de Els Brige stempels.


You probably know the feeling that you want to make something but absolutely have no idea what to do. For me, it helps to do something I have not done for a long time, like Christmas cards hihi.                 * Je kent vast dat gevoel dat je wel zin hebt om iets te maken maar totaal geen idee hebt wat ja kan doen. Voor mij helpt het dan om eens iets te doen dat ik al lang niet meer deed, zoals een kerstkaart hihi..

 

First of all, I made a background with the "sneeuw" stamp set. Then came in with pink colors and the "Warme wensen" stamp set. Of course, the penguin from the "Welkom, Baby" stamp set cannot be missing.                * Allereerst maakte ik de achter grond met de "sneeuw" stempel set. Vervolgens ging verder met roze kleurtjes en de "Warme wensen" stempel set. Natuurlijk mocht de pinguïn van de  "Welkom, baby" stempel set niet ontbreken.

Viola and so the first Christmas card of the year is a fact. Up to the next haha                * Viola en zo is de eerste kerstkaart van het jaar is een feit. Op naar de volgende haha...

http://curtaincallchallenge.blogspot.be/2017/07/curtain-call-inspiration-challenge.html

vrijdag 14 juli 2017

NND: 4 Year Celebration HopHello there we completed the Newton's Nook Design release yesterday, but we're still not done with celebrating the 4th birthday!!! That's why the design team and some awesome guest are doing a fun hop with a bunch of prices to win. Here is what I made...                * Hallo, gisteren hebben we de Newton's Nook Design release afgewerkt, maar we zijn nog niet klaar met het vierden van de 4e verjaardag!!! Daarom doet het design team en een aantal geweldige gasten een leuke hop met een hoop prijzen om te winnen. Hier toon ik wat ik heb gemaakt...


Of course I had to make a birthday card. I used 4 different stamp sets. For the color combination I was inspired by the current color challenge #50 from the "Inky Paws Challenge" . Below you can see a close up from all the stamp.                * Natuurlijk moest ik een verjaardagskaart maken. Ik gebruikte 4 verschillende stempelsets. Voor de kleuren combinatie was ik geïnspireerd door de huidige kleuruitdaging # 50, van de "Inky Paws Challenge" . Hieronder ziet u een close-up van alle postzegels.


After making cake, it's time to eat some hihi... Interactive cards are just too much fun to make; so if you open the card you see the big cake. The coctail next to the cake is from a set from our new release!!                * Na het maken van cake is het tijd om er wat van te eten  hihi... Interactieve kaarten zijn gewoon erg leuk om maken; als je de kaart opent, zie je de grote cake. De cocktail naast de taart komt uit één van de set van onze nieuwe release!!


Celebrate with us and enter to win! To celebrate 4 years Newton's Nook Designs is giving away a $25 store credit to spend in their online shop to 4 lucky winners! Here's how to win: Comment on the NND Design Team and Special Guest blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective blog hop posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Sunday, July 16th at 9pm CDT to comment. Winners will be announced on NND blog post on Monday, July 17th and will need to contact us to claim their prize so make sure you check back to see if you've won!                  * Vier met ons mee en doe mee om te winnen! Om vier jaar te vieren, geeft Newton's Nook Designs een $ 25 winkelkrediet aan voor hun online winkel voor 4 gelukkige winnaars! Hier is hoe je kan winnen: Reageer op de blogs van de NND Design Team en Special Guests (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de collectieve blog hop posts. Zorg ervoor dat je dus elk van hun blogs bekijkt en een berichtje achterlaat voor je kans om te winnen. Je weet niet welke blog is gekozen, hoe meer je dus schrijft, hoe beter je kansen! Je hebt tot zondag 16 juli om 21 uur CDT om te reageren. Winnaars worden op maandag 17 juli aangekondigd op NND blog post en de winnaars zullen ons moeten contacteren om hun prijs te claimen, dus zorg ervoor dat je de post achteraf bekijkt om te zien of je gewonnen hebt!

Special Guests:

Newton's Nook Design Team:
Newton's Nook Designs  |  Amanda  |  Holly  |   Ellen (that's me)  |   Larissa  |   Samantha  |   Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |   Tatiana
If that's not enough. To celebrate the fourth birthday, Newton's Nook Design also gives away the "Pawprint" stencil with purchase over $75. Than more people can enjoy the birthday.                * Als dat niet genoeg is. Om de vierde verjaardag te vieren, geeft Newton's Nook Design ook de "Pawprint" stencil weg met bestellingen meer dan $ 75. Zo kunnen meer mensen de verjaardag genieten.

 http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch/ http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-cake/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-cake-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cocktail-mixer/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cocktail-mixer-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-antics/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-antics-die-set/

http://www.inkypawschallenge.com/2017/07/inky-paws-challenge-50.html