maandag 20 februari 2017

Inky Paws Color Challenge #41

Hello everyone!! Since this year Newton's Nook Design has a separated blog for their awesome challenges it's even more time for more fun in the Inky Paws Challenge!! Today we have a new color challenge starting. The colors you have to use are these pretty soft colors; pink, yellow, teal and white.               * Hallo iedereen!! Sinds dit jaar heeft Newton's Nook Design een aparte blog voor hun geweldige uitdagingen, dus is er nog meer tijd voor meer plezier in de Inky Paws Challenges!! Vandaag starten we aan een nieuwe kleuren uitdaging. De kleuren die je moet gebruiken zijn de mooie zachte kleuren; roze, geel, ligt groen/blauw en wit.


I really like the color combination. That's why I started to color the cat with his books and cup with the same colors. Because I really wanted that the cat popping out of the card, I used a darker pink color on the background. Still I go back to the soft pink on the words meow. It's also very funny these words fit perfectly with the little sentence.                * Ik hou echt van de kleurencombinatie. Dat is waarom ik de kat met zijn boeken en mok begon te kleuren met dezelfde kleuren. Omdat ik echt wilde dat de kat uit het frame sprong, gebruikte ik een donkerdere roze kleuren op de achtergrond. Toch ging ik terug naar de zachte roze kleuren door licht roze te gebruiken op mijn "meow" woorden. Die snijmall is ook heel grappig want die woorden passen perfect bij het zinnetje.


If you love challenges, you need to join us at the new Inky Paws Challenge!! See you there!                * Als je houdt van uitdagingen, moet je zeker meedoen met de nieuwe Inky Paws Challenge!! Ik zie je daar!

http://www.newtonsnookdesigns.com/love-chocolate/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-book-club/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/
http://www.inkypawschallenge.com/2017/02/inky-paws-challenge-41-color-challenge.html

vrijdag 17 februari 2017

Honey Candy Cube Gift box

It's been a fun week with all the new releases! Today I want to share my last project from this week made with some cute Whimsy Stamps products.               * Het was een leuke week met alle nieuwe releases! Vandaag wil ik mijn laatste project van deze week tonen gemaakt met een aantal leuke Whimsy Stamps.

 

As you probably know I like to make little gifts. I had some yummy honey candy-cubes, perfect to give away in a box decorated with previous release "honeycomb" die and this months "bee-cause" stamp set. The sentiment finished it all. Personally I think it's perfect to thank someone!               * Zoals je waarschijnlijk weet, maak ik graag kleine cadeautjes. Ik had wat lekkere honing snoep-blokjes, perfect om in een doosje te geven, versierd met vorige release "honeycomb" snijmall en de "bee-cause" stempel set van deze maand. Het woordje maakt het helemaal af. Persoonlijk denk ik dat het perfect is om iemand te bedanken!


Enjoy your weekend, I'll be back on monday!               * Geniet van je weekend, ik ben er terug op maandag!

https://whimsystamps.com/products/new-you-are https://whimsystamps.com/products/new-bee-cause https://whimsystamps.com/products/new-bold-banners-dies https://whimsystamps.com/products/new-honeycomb-pattern-die
 http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-fantastic-florals/

donderdag 16 februari 2017

NND Release: Day 3

Today is already the last Newton's Nook Design release day. This release is so much fun! I enjoyed reading your comments a lot! Thank you so much for your enthusiasm! Today the Newton's Nook design team shares the last new stamps and dies, "Newton Loves Cake". This is one is really my favorite if this release!!!               * Vandaag is het alweer de laatste Newton's Nook Design release dag. Deze release is zo leuk! Ik genoot weer om al jullie berichtjes te lezenl! Heel erg bedankt voor jullie interesse! Vandaag toont de Newton's Nook design team de laatste nieuwe stempels en snijmall set, "Newton Loves Cake". Deze is echt mijn favoriet van deze release!!!

 

Today I like to tell you something about the colors I used on this card. The cat with the big cake I layered on top of a soft yellow rectangle. Yellow is one of the Split Complementary colors from green. I also used purple inside the card, this is a complementary color. Complementary and split complementary colors are basically the same; they are both a contrast with your main color (green here). One is a bigger contrast than the other. For the kitties I tried to use some of the contrast colors on them to make them pop out of the card. I just love the cats, they are so cute. You really should try to use a color circle on your next card; I love how this turned out!               * Vandaag heb ik graag iets over de kleuren die ik op de kaart gebruikte vertellen. De kat met de grote taart heb ik bovenop de licht gele rechthoek geplakt. Geel is één van de Split-Complementaire kleuren van groen. Daarnaast gebruikte ik paars binnenin de kaart; dit is een complementaire kleur. Complementaire en split complementaire kleuren zijn eigenlijk hetzelfde, ze vormen beide een contrast met je hoofdkleur (hier groen). De ene kleur geeft al wat meer contrast dan de andere. Voor de katjes heb ik geprobeerd om een aantal van de contrast kleuren te gebruiken om ze uit van de kaart te laten springen. Ik hou gewoon van de poezen, ze zijn zo schattig! Je moet echt proberen om een kleurencirkel te gebruiken op je volgende kaart; ik vind het echt een super leuk effect!


Would you like to win the “Newton Loves Cake” Stamp Set?
This set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday February 16th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, February 17th.               * Wilt je de "Newton Loves Cake" stempel set winnen? Deze set zal worden weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 16 februari om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 17 februari.

 
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=8173