donderdag 15 maart 2018

NND Release: Day 4

We've reached the final day of our Newton's Nook Design release week. Today we focus on the messages on our cards.                * We hebben onze laatste dag van de Newton Nook Design-release week bereikt. Vandaag concentreren we ons op de tekst van onze kaarten.


Below you can see the word set "Birthday Essentials", that is part of this release. Be sure to read the end of this post to know how you can win this set.                * Hieronder zie je de woorden set "Birthday Essentials", dat deel uitmaakt van deze release instellen. Lees het einde van dit bericht om te weten hoe je deze set misschien kan winnen.
 
Of course I find this set super convenient for all party and birthday cards. The balloon girl from the "Holding Happiness" (which was shown this Monday) fits perfectly with this set. I colored her with my Zig Markers. Afterwards I made my background with glitter paper and distress ink (Picked Raspberry, Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch and Cracked Pistachio).                * Deze set vind ik natuurlijk super handig voor alle feest- en verjaardagskaarten. Het ballonnen meisje van de "Holding Happiness" (die deze maandag getoond werd) past perfect hierbij. Ik kleurde ze in met mijn Zig Markers. Achteraf maakte ik mijn achtergrond met glitter papier en distress ink (Picked Raspberry, Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch en Cracked Pistachio).


Due to lack of time I could only make one card with this set, but I will definitely use it in my next interactive card series (next Friday).                 * Wegens tijdsgebrek kon ik maar één kaartje maken met deze set, maar ik zal deze zeker opnieuw gebruiken in mijn volgende interactieve kaartjes serie (volgende week vrijdag).

 
Would you like to win the “Birthday Essentials” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday March 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 16th.                * Wil je de “Birthday Essentials” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 16 maart 2 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 maart bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

woensdag 14 maart 2018

NND Release: Day 3

Hello and welcome back on the 3th day of the Newton's Nook Release. Today we have a new newton set "Newton's Birthday Balloon".                * Hallo en welkom op de 3e dag van de Newton's Nook Release. Vandaag hebben we een nieuwe newton set "Newtons Birthday Balloon".


Of course as always I love all the Newton sets, they are just too adorable. Again there is a close up on this set:                Natuurlijk hou ik zoals altijd van alle Newton-sets, ze zijn gewoon te schattig. Wederom is er een close-up op deze set:

If you saw my post for the inspiration week (-Click here- to see the original post) you probably recognize the background from this card. I thought it was fun to use it on this one.                * Als je mijn post voor de inspiratieweek zag (-Klik hier- om de originele post te zien), herken je waarschijnlijk de achtergrond van deze kaart. Ik dacht dat het leuk zou zijn om ze hiervoor te gebruiken.Newton can fly so high with his birthday balloons and I know he would do his very best to deliver some sweet birthday messages on time on the birthdayboy/girl, hahaha.                * Newton kan zo hoog vliegen met zijn verjaardagsballonnen en ik weet dat hij zijn uiterste best zou doen om op tijd een leuke boodschap te bezorgen aan elke verjaarder, hahaha.


Would you like to win the “Newton's Birthday Balloon” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday March 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 16th.                * Wil je de “Newton's Birthday Balloon” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 16 maart 2 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 maart bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-%E2%80%A2-silver-stars?pp=24

dinsdag 13 maart 2018

NND Release: Day 2

Hello and welcome on day two of our fun Newton's Nook Design release. Today we are introducing the fun "Uplifting Wishes" stamp and the "Balloon Shaker" die set.                * Hallo en welkom op dag twee van onze leuke Newton's Nook Design-release. Vandaag introduceren we de prachtige "Uplifting Wishes" -stempel en de "Balloon Shaker" snijmall set.


Below you can see a close up on the new products from today and if you want to know how win this stamp set, be sure to read the complete blogpost.                * Hieronder kan je een close-up van de nieuwe producten van vandaag bekijken en als je wil weten hoe je deze stempel set kan winnen, lees dan de volledige blogpost.

These balloon that you can turn into a shaker balloon is just awesome. The first thing I made, is the cupcake topper on top of this blogpost. On black paper I embossed one of the sentiments from the stamp set, and afterwards I did die cut some shapes out of glitter paper to put in the shaker. Some small heart sequins and normal sequins do the rest.                * Deze ballon die je in een shakerballon kan veranderen, is gewoon geweldig. Het eerste dat ik heb gemaakt, is de cupcake topper, je vind hem helemaal bovenaan deze blogpost. Op zwart papier heb ik één van de boodschappen uit de stempel gestempeld met embossing poeder en daarna heb ik een aantal vormen uit glitterpapier gesneden om in de shaker te plaatsen. Enkele kleine hartjes pailletten en normale pailletten doen het helemaal tot zijn recht komen.


For my second balloon I only used the "Balloon Shaker" die set. This shows that they are perfect to use on their own too. This balloon was used as tag on a gift that I also decorated with "Bubbly" stencil from yesterday.                * Voor mijn tweede ballon gebruikte ik alleen de "Balloon Shaker" snijmall set. Dit laat zien dat ze ook perfect zijn om op zichzelf te gebruiken. Deze ballon werd gebruikt als tag op een geschenk dat ik ook versierde met "Bubbly" stencil van gisteren.


The acetate and foam sheets from the NND shop are also very helpful to make these shakers. A quick tip: if your die doesn't cut completely thru the foam the first time, just role it a second time in your diecuttig machine and not use your "Metal Cutting Plate". If you use your metal plate the glue will stick too much on your backing paper.                * De transparante vellen en dubbelzijdige 'foam' uit de NND shop zijn ook erg handig om deze shakers te maken. Een snelle tip: als je snijmall de eerste keer niet volledig door het schuim snijdt, rol het dan een tweede keer door je snijmachine en gebruik uw "Metal Cutting Plate" niet. Als je je metalen plaat gebruikt, zal de lijm te veel op kleven op het papier dat je moet verwijderen.


I'm really over the moon with these items and couldn't stop making just one project for the release, hihi. It's also clever they included sentiments in the "Uplifting Wishes" stamp set that are not at all for birthdays!                * Ik ben echt dolgelukkig met deze items en kon niet stoppen met het maken van slechts één project voor de release, hihi. Het is ook slim dat er andere teksten zijn opgenomen "Uplifting Wishes" stempel set die helemaal niet voor verjaardagen zijn!


I just really love how versatile this die set is and you can really put anything in these balloons.                * Ik ben dus enorm blij op de veelzijdigheid van deze snijmall set en je kunt echt alles in deze ballonnen stoppen.


Would you like to win the “Uplifting Wishes” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday March 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 16th.                * Wil je de “Uplifting Wishes” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 16 maart 2 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 maart bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
 http://www.newtonsnookdesigns.com/acetate-sheets/ http://www.newtonsnookdesigns.com/double-sided-adhesive-foam/ http://www.newtonsnookdesigns.com/tumbling-hearts-stencil/